an de uiterste westkant van het park ligt tegenwoordig een wat kunstmatig-aandoend rijk. Een rijk dat geen wortels heeft in het voormalige arealensysteem of dat door de tijd heen een onuitwisbare herinnering heeft achtergelaten. Het is een rijk dat in het leven is geroepen toen met het concept "Wereld van de Efteling" een meer definitieve richting werd ingeslagen. In 2001 werd begonnen aan een project dat het eerste moest worden van een hele serie uitgaansgelegenheden in de Efteling: het Efteling-theater. Dat nieuwe uitgaanspark kreeg de weinigzeggende naam "Uitrijk" en moet zich ontwikkelen in zuidwestelijke richting langs het voormalige Zuiderpark.

Zo was er voor het eerst in vijftien jaren weer wat activiteit te bespeuren aan die kant van de Vonderplas. Vooralsnog valt er naast het Theater nog niet veel te zien van dit zogenaamde Uitrijk; immers, de onderdelen Dwarrelplein en het Huys van de Vijf Zintuigen behoren nog steeds tot het Centraal Parkdeel. Het ligt in de verwachting dat dit rijk weer voldoende horeca zal gaan aanbieden, en we zijn er klaar voor. Voorlopig moeten we het echter doen met één item in deze rubriek.
 

 
Horeca in Uitrijk

  

 

 

In den Hoorn des Overvloeds  © 2002-2004 Het Wonderlijke WC Web