n Anderrijk wordt een speciaal thema binnen de Efteling veelvuldig uitgevoerd: het zeemansthema. In het gebied tussen Spookslot en Piraña, waar zich tevens de meeste horeca van dit rijk bevindt, vinden we allerlei details terug die aan dit thema doen denken. Visnetten, tonnen, zelfs een speciale Gijs: het voormalige Zuiderpark heeft het allemaal. Om nog niet te spreken van de namen en logo's van de horecapunten in dit areaal. Die verwijzen zonder twijfel het meest naar het gouden tijdperk van zeeschuimers, handelstochten en ontvoerde kapiteins. Dat wil zeggen, rondom de genoemde concentratie van horecapunten. Ook in de westelijke helft van Anderrijk bevinden zich voedselverkopers, zij het met ieder een totaal afzonderlijk thema.

Hoewel Marerijk absolute uitschieters heeft, mag Anderrijk zeker niet onderdoen voor het oudste, meest nostalgische rijk. Ook hier bevinden zich toppers onder de Efteling-horeca, misschien is het beste horecapunt van het park zelfs hier gesitueerd. Lees zelf maar.

Kies een van onderstaande naamborden om naar een beschrijving van het betreffende horecapunt te gaan.
 

 
 

In den Hoorn des Overvloeds  © 2002-2004 Het Wonderlijke WC Web