De Grote WWCW Horeca-enquête

 
 


 

 
et moment waarop jullie allemaal met smacht hebben zitten wachten is aangebroken. De stemmen zijn geteld, de resultaten zijn berekend en jullie meningen en voorkeuren zijn geregistreerd. Het Wonderlijke WC Web is trots u te kunnen presenteren: de resultaten van onze Grote Horeca-enquête. Over een periode van ruim twee weken heeft de WWCW-server 74 inzendingen ontvangen (exclusief aanvullingen en andere fanmail) van zowel Eftelisters, Wonderchatters, Themeparkers, niet-geallieerde Efteling-liefhebbers als ander gespuis. De afgelopen tijd hebben wij hard gewerkt om al jullie input te verwerken tot één draagbaar geheel. Wij hopen dat we erin geslaagd zijn een duidelijk en samenhangend beeld te scheppen van datgene wat er leeft onder de Efteling-gangers op het gebied van één der belangrijkste levensbehoeften: voedsel. Benieuwd of iedereen jouw mening deelt over het Witte Paard? Gedacht dat wij de Octopus net zo veel haten als de attractie waar ze in huist? Bang dat je de enige was die zo weinig geld mee heeft altijd? De verlossende antwoorden liggen op de volgende pagina's!

We hebben de resultaten verdeeld over de volgende secties, om jullie bandbreedte niet helemaal dicht te trekken (en om de overzichtelijkheid te bewaren natuurlijk). Het leukste is natuurlijk om vooraan te beginnen, maar als je niet meer kunt wachten op dat beste horecapunt of die mening van anderen over Uitrijk, kies dan gerust een ander onderdeel. Rest ons nog jullie te zeggen
Dank je wel! en veel plezier!

 

 

 
 
De Grote WWCW Horeca-enquête is een initiatief van het Wonderlijke WC Web, © 2003 Wonderlijke WC Web Web Services. De resultaten blijven eigendom van het WWCW en over de uitslagen kan niet worden gecorrespondeerd. De gewoonten en meningen hier weergegeven zijn alleen die van hen die vrijwillig hebben deelgenomen aan deze enquête en het WWCW accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor welke vorm van schade dan ook die is voortgevloeid uit het kennisnemen van deze resultaten. De uitslag (of delen ervan) mag niet worden gereproduceerd op welke manier dan ook voor commerciële doeleinden.
 
 

In den Hoorn des Overvloeds  © 2002-2004 Het Wonderlijke WC Web