Let op de natuur

     
 


Als ge loopt onder Beuken en Eyken,
Kunt ge dan ook wat lager kyken?
 

 
     

Kent u dat? Dat u ís ochtends wakker wordt en dat u ineens buiten in de openlucht blijkt te liggen omdat iemand weer eens met zijn lompe voeten op uw huisje is gaan staan. Uw fraaie, wEfteling met zaag -|- tekening: Anton Pieck - Edits: Het WWCW 2002elgevormde vliegenzwam ligt dan lekker aan diggelen. U kan al uw spullen gaan pakken en op zoek gaan naar een nieuw onderkomen. Natuurlijk kent u dat niet, maar u bent dan ook geen kabouter. Toch is dit voor ons vaak de bittere werkelijkheid. Mensen letten veel te weinig op waar ze lopen. Op wat ze doen en wat daar allemaal de gevolgen van zijn. Een verkeerd gezette stap, hoe goed bedoeld deze ook mag zijn, kan een hele kabouterfamilie in een keer dakloos maken.

Maar de dingen die de mens doet kunnen ook veel grotere vormen aannemen. Er is in de laatste jaren ontzettend veel bos verdwenen voor het bouwen van mensenhuizen, voor het bebouwen van land, voor het aanleggen van allerhande voorzieningen. Wij van KIN vinden dat deze praktijken een halt toegeroepen moeten worden. Steeds meer groen verdwijnt en het wordt voor kabouters en dieren steeds moeilijker om een geschikte plaats te vinden om nog fatsoenlijk te wonen.

Om tegen te gaan dat mensen onze in paddenstoelen gemaakte huizen plat zouden trappen zijn wij ons wat dieper in de aarde gaan vestigen, onder bomen en dergelijke. En wat denkt u? De bomen worden gewoon omgekapt en weggehaald. Daar valt mijn muts van af. Nergens zijn wij, het kleine volk meer veilig. Wanneer u dus ooit nog eens een stukje gaat wandelen in het bos, denk dan twee keer na voordat u een stap zet. Let dus goed op in de natuur!

Indische Waterlelies silhouet -|- tekening: Anton Pieck - Edits: Het WWCW 2002

 

KIN / WWCW 2002